Pelatihan Teknologi Bergerak untuk Pendidik

Hai Sahabat Perpusdikbud,

Perpustakaan Kemendikbud menjadi tuan rumah acara "Mobile Technology For Teachers (MT$T) Workshop: A Teacher Resources Kit Using Mobile Technology For 21st Century Learning" atau "Pelatihan Teknologi Bergerak untuk Pendidik: Pemanfaatan Alat Teknologi Bergerak dalam Pembelajaran abad 21" yang diselenggarakan oleh Balitbang Kemendikbud dan SEAMEO INNOTECH dari Filipina.